website ontwerp website maken Bijlsma Historie
Bijlsma Portfolio
Bijlsma Constructie
Bijlsma Contact

Bijlsma Home

Bijlsma in het Nieuws

C o n s t r u c t i e b e d r i j f

Jeltewei 18    |   8622 XS Hommerts   |    T: 0515 - 445100   |    F: 0515 - 445109   |    @: info@bijlsmaconstructie.nl

  

Historie

Portfolio

Constructie

Contact

Van 1845 tot heden...

Bijlsma b.v. is begonnen in 1845 als dorpsmid. Inmiddels na 3 generaties is Bijlsma b.v. uitgegroeid tot een professioneel constructiebedrijf.

Welkom op onze website...

Professioneel

Staal is een hard en koud maar de benadering van Bijlsma warm en persoonlijk. Niet alleen omdat dit bij de sfeer van het familiebedrijf aansluit, het is vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde om een samenwerking mee aan te gaan en projecten tot een goed einde te brengen. Wederzijds vertrouwen tussen Bijlsma b.v. en een projectleider, uitvoerder of werkvoorbereider is erg belangrijk om een project op een professionele manier en binnen de gestelde tijd op te leveren Met de gewenste kwaliteit, want dat willen we....de beste kwaliteit leveren.

  

Portfolio

Tot onze opdrachtgevers behoren ondermeer: provincie, gemeenten, aannemers in de weg- en waterbouw en zelfs kunstenaars.

Ondertussen hebben we ons "keihard" bewezen met diverse projecten waarvan u hier op onze website een portfolio kunt zien.

Constructie

We zijn o.a. gespecialiseerd in: betonningen, constructiemaatwerk, brugleuningen, etc.

Kijkt u rustig eens rond op onze website en volg de diverse "links".

Wij zijn graag uw gesprekpartner...

  

© 2015 Bijlsma b.v. Constructie

Website & App realisatie: Bert Stel

C02 Prestatieladder van Bijlsma b.v. Constructiebedrijf

Bijlsma Mechanisatie en Constructie bv wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, aannemers, inhuurkrachten, klanten en leveranciers en overige partners.  Het doel is om balans te vinden tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten.

Wij hebben de CO2 emissie van onze bedrijfsactiviteiten in kaart gebracht en een CO2 beleid opgesteld dat geïntegreerd wordt als wezenlijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en als onderdeel van ons MVO beleid. Hoe wij invulling geven aan duurzaam ondernemen is beschreven in ons reductiebeleid en doelstellingen. Binnenkort vind de certificatie audit plaats van onze CO2 prestatieladder op niveau 3.Communicatie met interne en externe belanghebbende over onze CO2 emissie-inventaris, de voorgenomen en behaalde doelstellingen en initiatieven vindt ondernemer plaats via deze webpagina.

  

NEN EN - 1090-1 Certificaat

Bijlsma Constructie bv is als een van de weinige staalbouwers gecertificeerd voor de NEN-EN 1090-1, eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen (CE-markering), Uitvoeringsklasse EXC3.

De NEN-EN 1090-1 verwijst naar de NEN-EN 1090-2 waarin de technische eisen voor staalconstructies staan. Vanaf 1 juli 2014 is certificering volgens de NEN-EN 1090-1 op dragende staalconstructies verplicht. De overheid trekt steeds verder terug waardoor de verantwoordelijkheid bij de bouwers komt te liggen. CE-markering op staalconstructies is daarom geen moeten, maar noodzaak!

  

EN-ISO 3834 Certificaat

Met de EN-ISO 3834 tonen we als Bijlsma Constructie bv aan dat we op het gebeid van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen hebben geborgd. De vraag naar gecertificeerd laswerk en daarmee kwaliteit wordt steeds meer geëist. We werken met goedgekeurde lasmethode kwalificaties, en onze lassers zijn gekwalificeerd.

  

Download het NEN EN - 1090-1 Certificaat hier

Download het EN - ISO 3834 Certificaat hier